Hyresvillkor

1. Priser

Hyresprislista gällande fr o m 2024.01.01 med reservation för eventuella pris samt sortimentsförändringar. Mervärdeskatt på 25% tillkommer samt eventuell transport- och internhanteringskostnad. Alla priser avser styckepriser och gäller för 3 dagar (utlämningsdag-användningsdag-returdag). Fredag till måndag räknas som ett hyrdygn. Diskning ingår i hyrpriset. För flera dagars hyra begär prisuppgift.

2. Order
Vid mottagen order skickas en orderbekräftelse via mail med information om beställning samt hyresvillkor. Genom att godkänna ordern förbinder sig kund att följa gällande hyresvillkor. I de fall det visar sig att lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för kundens order och artikeln ej finns tillgänglig, erbjuds då kunden en likvärdig artikel alt. att annullera sin order.

3. Offert
Offert giltig 10 dagar från utskriftsdatum om inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuell mellanförsäljning till dess order är tecknad och oss tillhanda.

4. Avbokning
Avbokning eller minskning av order skall göras senast 5 arbetsdagar innan utlämningsdatum annars utgår full hyra.

5. Betalning privatkund
Vid upphämtning av hyrgods sker betalning via kort eller swish. Legitimation skall alltid uppvisas vid upphämtning av hyrgods.
Vid leverans av hyrgods sker betalning i förskott till vårt bankgiro, 5651-8970, senast 3 dagar innan leverans.

6. Betalning företag
Företag faktureras efter godkänd kreditupplysning. Betalningsvillkor, 20 dagar netto om inget annat är överenskommet. Ange korrekt faktureringsadress. Vid eventuell omskrivning av faktura tillkommer en avgift på 250 kr. Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter utgår dröjsmålsränta med 8% per månad, övriga kostnader, påminnelser och dylikt betalas av hyrestagaren.

7. Försenad retur
Om hyrgods inte returnerats på avtalad tid debiteras hyra löpande tills dess att hyrgodset är returnerat.

8. Ansvar
Hyrestagaren ansvarar för allt hyrgods samt emballage under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och svinn till fulla varuvärdet. Förstört/ersatt material tillfaller inte kunden utan stannar i uthyrarens ägo. Medleverans av burar, vagnar, backar och dylikt måste medfölja vid retur av hyrgods. Stockholms Bordsuthyrning AB samt Fine Design Stockholm AB ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

9. Transport
Transport debiteras enligt överenskommelse med kund. Priset baseras på hyresmängd, leveransavstånd, last- och lossningsförhållanden samt eventuell obekväm arbetstid. Våra ordinarie transporttider är vardagar 7.00-16.00, övrig tid offereras. Extra betalning utgår om kund inte har lokalen tillgänglig efter överenskommen tid, ej är hemma eller om andra hinder för avlastning föreligger. Allt hyrgods som avhämtas skall vara ihopplockat, samlat på en och samma plats samt lättåtkomligt för chaufför. Bärning ingår ej i transportpriset. Om material måste bäras/fraktas inom fastigheten debiteras 650 kr/man/tim efter faktisk tid (minimum 325 kr).

10. Användarinformation
Tänk på att hyrt material skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet samt vara väl rengjorda. Möbler får ej förvaras ute i regn och snö och det är inte tillåtet att nita, spika eller märka möblerna med egna klistermärken eller liknande. Porslin skall vara avskrapat ifrån matrester samt nedpackat, glas skall vara tömda på vätska och returneras i samma back som vid leverans.

11. Dataskyddsförordningen (GDPR)
Fine Design Stockholm AB lagrar dina personuppgifter såsom namn, mejl och mobilnummer i syfte att: 1. du skall kunna få bekräftelser samt information från oss. 2. vi, Fine Design Stockholm AB, skall kunna kontakta dig som kund.
Om du har en profil i vårt kundsystem och inte längre samtycker att vi lagrar dina uppgifter så ber vi dig kontakta oss på [email protected]